Ponieważ ostatnio urodziła Pani dziecko, chcielibyśmy wiedzieć, jak się Pani czuje. Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź w danym pytaniu, która najlepiej oddaje Pani uczucia w ciągu ostatnich siedmiu dni, nie tylko dziś. Kwestionariusz proszę wypełnić samodzielnie.

1. Byłam zdolna do radości i dostrzegania radosnych stron życia

 
 
 
 

2. Patrzyłam w przyszłość z nadzieją

 
 
 
 

3. Obwiniałam się niepotrzebnie, gdy coś mi się nie udawało

 
 
 
 

4. Bez istotnej przyczyny odczuwałam lęk i niepokoiłam się

 
 
 
 

5. Czułam się przestraszona i wpadałam w panikę bez większych powodów

 
 
 
 

6. Wydarzenia przerastały mnie

 
 
 
 

7. Czułam się tak nieszczęśliwa, że nie mogłam spać w nocy

 
 
 
 

8. Czułam się samotna i nieszczęśliwa

 
 
 
 

9. Czułam się tak nieszczęśliwa, że płakałam

 
 
 
 

10. Zdarzało się, że myślałam o zrobieniu sobie krzywdy

 
 
 
 


Polskie tłumaczenie skali EPDS ukazało się w książce Meir Steiner i Kimberly Yonkers „Depresja u kobiet” (tłum. Maria Bnińska, wyd. Via Medica, Gdańsk 1999). Użytkownicy skali mogą ją powielać bez uzyskania dodatkowej zgody, pod warunkiem respektowania praw autorskich należących do British Journal of Psychiatry (podanie praw autorskich i pełnego tytułu skali oraz wyżej wymienionego źródła): Cox J. L., Holden J.M., Sagovsky R. Detection of postnatal depression: development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale. Br. J. Psychiatry 1987; 150:782-786.